Przywracanie

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Przywracanie" umożliwia szybkie odzyskanie usuniętych obiektów z ostatniej kopii bezpieczeństwa. Pozwala też zarządzać utworzonymi kopiami i podglądać ich zawartość.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Przywracanie". Jeśli kopia bezpieczeństwa została sporządzona, możesz w szybki sposób przywrócić skasowane obiekty podczas ostatniego czyszczenia. W tym celu wybierz przycisk "Przywróć z ostatniej kopii bezpieczeństwa". Proces przywracania rozpocznie się po zaakceptowaniu komunikatu.

Jeśli wystąpi problem z przywracaniem?

  • Podczas procesu przywracania usuniętych obiektów do ich oryginalnych lokalizacji może pojawić się problem z dostępem do zapisu. Ma to miejsce wówczas, gdy uruchomiona jest aplikacja, która korzysta z identycznego pliku jak ten, który jest przywracany.
  • Na czas przywracania, należy zakończyć prace z tymi aplikacjami, które uważamy, że mogą blokować przywracanie.

Jeśli chcesz odzyskać usunięte obiekty z kopii z innych dni, wybierz przycisk "Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa". Nastąpi otwarcie okna "Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa". Uzyskasz tam dostęp do zaawansowanych ustawień odzyskiwania obiektów z utworzonych kopii bezpieczeństwa.

Czy muszę pamiętać o usuwaniu kopii?

  • Odkurzacz automatycznie zarządza utworzonymi kopiami bezpieczeństwa usuwając te, które są przestarzałe. Jeśli od sporządzenia danej kopii minęło więcej niż dwa tygodnie, nastąpi jej usunięcie, ale dopiero wtedy, gdy zakończysz pracę z Odkurzaczem. Do tego czasu przestarzała kopia wciąż będzie dostępna.