Skanowanie

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Skanowanie" zawiera etap czyszczenia, zalecany do wykonania jako gruntowny. Pozwala na odszukanie zbędnych plików zlokalizowanych na całym dysku twardym, w folderach sieciowych, na dyskach przenośnych.

Etap "Przeprowadź skanowanie"

Ten etap wywołuje "Wyszukiwanie zbędnych plików". Umożliwia przeszukanie miejsc, uwzględnionych w oknie "Przeszukiwane lokalizacje". Zbędne pliki rozproszone są po całym dysku, często głęboko w wielu podfolderach. Zarówno pliki jak i foldery je przechowujące, mogą być ukryte, a ich uwidocznienie wymagałoby przełączenia opcji w systemie Windows.

Odnalezione zbędne pliki otrzymują szczegółowy opis, aby użytkownik mógł poznać przeznaczenie i typ obiektu. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz obawy co do użyteczności znalezionego zbędnego pliku.

Etap pozwala sfinalizować proces czyszczenia poprzez dodatkowe skanowanie i jest zalecany do wykonania po etapach z zakładki "Czyszczenie".

Czy muszę pamiętać o następnym czyszczeniu?