Ustawienia > Aktualizacja

W oknie "Ustawienia" przejdź do zakładki "Aktualizacja".

Opcja "Aktualizacja automatyczna", służy do automatycznego przeprowadzania procesu aktualizacji programu Odkurzacz i jego składników wewnętrznych (bazy sygnatur). Włączenie tej opcji, pozwala uaktywnić dwie podopcje, które sterują harmonogramem sprawdzania aktualizacji. Możesz wybrać, kiedy program Odkurzacz może sprawdzić dostępność aktualizacji.

Uwaga, to jest ważne:

  • Aktualizacja automatyczna zapewnia ciągłość w dostępie do najnowszych wydań programu i bazy sygnatur.
  • Jej wyłączenie może się wiązać ze zmniejszeniem bezpieczeństwa i zaprzestaniu podnoszenia efektywności poprzez wykrywanie nowych zbędnych obiektów systemu Windows i aplikacji.
  • Odkurzacz dokonuje sprawdzania aktualizacji automatycznie. Możesz samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji, lecz nie częściej niż raz dziennie. Jest to podyktowane odciążeniem serwerów aktualizacji programu przed zbędnym odpytywaniem. Aktualizacje wydawane są średnio 1-2x w miesiącu i zbyt częste sprawdzanie dostępności aktualizacji mogłoby doprowadzić do zachwiania równowagi serwerów.
  • Odkurzacz jest darmowym programem, a jego serwery aktualizacji są opłacane ze wsparć użytkowników.

Opcja "Nie informuj, jeśli baza sygnatur jest nieaktualna", służy do blokowania przekazania informacji użytkownikowi, gdy baza sygnatur została opublikowana ponad 40 dni temu i wymaga aktualizacji.

Jak wyłączyć aktualizację niektórych składników?

Jeśli Twoje połączenie z Internetem wymaga ustawienia parametrów sewera proxy, włącz opcję "Użyj serwera proxy". Spowoduje to uaktywnienie dwóch podopcji "Uwierzytelnianie użytkownika" oraz "Użyj autoryzacji". Jeśli jest to potrzebne do połączenia, skonfiguruj je podając adres serwera, port komunikacji oraz nazwę użytkownika i hasło.

W przypadku problemów z połączeniem możesz otrzymać komunikaty w głównym oknie w zakładce "Aktualizacja":

Może to być spowodowane przez następujące problemy:

  • blokowane połączenie przez zaporę systemu Windows,
  • blokowane połączenie przez automatyczną, bezobsługową decyzję programu antywirusowego,
  • blokowane połączenie przez błędną decyzję użytkownika od strony programu antywirusowego,

Może to być spowodowane przez następujące problemy:

  • niestandardowe ustawienia połączenia typu "proxy",
  • błędna konfiguracja serwerów aktualizacji programu Odkurzacz,
  • problem z serwerami aktualizacji programu Odkurzacz spowodowaną pracami konserwacyjnymi.