Odkurzacz w wersji 14.1 wydany - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Odkurzacz w wersji 14.1 wydany

Aktualizacja wprowadza m.in.:

  • możliwość zmiany domyślnej czcionki w oknie "Ustawienia > Profil użytkownika"; pozwoli to dostosować jej wygląd nie tylko pod kątem stylistyki ale głównie (za sprawą zgłoszeń) poprawi czytelność dla osób słabowidzących,

Poniżej zmieniona czcionka z domyślnej "Century Gothic" (zwykła, 10pkt) na "Georgia" (kursywa, 10pkt):

  • dodano kolorowanie tekstu w kolumnach "Rozmiar" i "Usunięto", co ma ułatwić lokalizowanie najmniejszych i największych rozmiarowo obiektów; rozmiar poniżej "1 kB" - kolorem siwym, rozmiar powyżej "1 GB" - kolorem zielonym,
  • usprawniono funkcję odpowiedzialną za zapamiętanie położenia i rozmiaru okien; funkcja odnosi się teraz do wszystkich okien oraz komunikatów dialogowych; zapamiętanie następuje w miejscu gdzie okno zostało ostatni raz zamknięte,
  • naprawiono błąd "Failed to get data for 'State'" podczas uruchamiania Odkurzacza, spowodowany wyjątkiem przy odczycie kont użytkowników systemu Windows,
  • naprawiono brak możliwości zaznaczenia/odznaczenia pól wyboru miejsc przeznaczonych do czyszczenia po przerwaniu czyszczenia przez użytkownika w oknie "Czyszczenie aplikacji",
  • naprawiono brak wystąpienia komunikatu dla użytkownika o potrzebie przeprowadzenia zamknięcia Odkurzacza w celu aktualizacji głównego składnika "odkurzacz.exe", jeśli została pobrana autopoprawka,
  • naprawiono wywoływanie instalacji programu z katalogu TEMP użytkownika, przy każdym zamykaniu Odkurzacza, mimo zainstalowania już tej wersji,
  • naprawiono otwieranie podręcznika pomocy z pliku "odk_pomoc.chm" na konkretnej stronie po wciśnięciu przycisku "F1",
  • naprawiono pokazywanie się okna "Wsparcia autora", przy każdym uruchomieniu Odkurzacza.

 

Aktualizacja jest zalecana i zostanie pobrana automatycznie przez Odkurzacz w wersji minimum 13-tej.