Centrum akcji

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Centrum akcji" jest centralnym miejscem, gdzie możesz zapoznać się z harmonogramem czyszczenia jak i poprawnością newralgicznych ustawień programu Odkurzacz.

Oznaczenia akcji

Stosowane są 4 rodzaje oznaczeń:

  • - oznacza trwającą operację, stosowany wyłącznie na przyciskach
  • - oznacza prawidłowość, nie wymaga uwagi
  • - oznacza podstawę do zwrócenia uwagi
  • - oznacza nieprawidłowość, wymaga uwagi i podjęcia stosownych kroków

Sekcja "Zalecenia"

Zawiera harmonogram 4 podstawowych zaleceń związanych z przeprowadzaniem czyszczenia. Jeśli któreś z zaleceń zostanie oznaczone symbolem, gdzie odpowiednio:

  • - oznacza, że czyszczenie jest zalecane do wykonania
  • - oznacza, że czyszczenie jest pilne do wykonania, gdyż od ostatniego czyszczenia np.: minęło zbyt dużo czasu

należy kliknąć wybrane zalecenie, które przekieruje do dalszych czynności związanych z czyszczeniem. W momencie, gdy wybrane czyszczenie zostanie wykonane, polecenie otrzyma oznaczenie . Podczas trwania czyszczenia lub skanowania, zalecenie otrzyma oznaczenie , którego kliknięcie przekieruje do właściwego okna, w którym trwa powyższa operacja.

Sekcja "Konfiguracja"

Zawiera inspekcję najważniejszych ustawień programu Odkurzacz. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zostaniesz o tym poinformowany w celu podjęcia stosownych kroków. Większość poleceń z tej sekcji może zostać automatycznie przywrócona do domyślnych ustawień poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wybrane polecenie. W momencie pomyślnego przywrócenia ustawienia, polecenie otrzyma oznaczenie . Jeśli ustawienie jest rozbudowane i wymaga dodatkowego wyboru przez użytkownika, zostanie otwarte okno z kolejnymi opcjami.

Jak naprawić zmienione ustawienia?

  • W przypadku większych problemów z przestawieniem opcji, pełna konfiguracja może zostać przywrócona do domyślnych, zalecanych ustawień. W tym celu należy przejść do okna "Ustawienia" i kliknąć przycisk "Napraw".