Ustawienia

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Ustawienia" zawiera wszystkie opcje konfiguracji programu Odkurzacz. W głównym oknie wybierz przycisk "Ustawienia", który to okno otworzy. Zawiera ono ustawienia z podziałem na kategorie.

Przygotowanie

Możesz przełączać się pomiędzy kategoriami jak również użyć paska przewijania ustawień zlokalizowanego skrajnie po prawej stronie okna.

Na samym dole okna zlokalizowany jest przycisk "Napraw", służący do przywracania domyślnych ustawień oraz przycisk "Zastosuj", służący do zapamiętania wprowadzonych ustawień.

Naprawa ustawień

W razie problemów z przekonfigurowaniem programu Odkurzacz, możesz przywrócić ustawienia do domyślnych. W tym celu wybierz przycisk "Napraw". Pojawi się komunikat "Naprawa i przywracanie ustawień", w którym należy wybrać polecenie "Napraw ustawienia".

Dodatkowo możesz wybrać polecenie "Kasuj filtry użytkownika", który spowoduje usunięcie zdefiniowanych obiektów do czyszczenia. Przed bezpośrednim skasowaniem filtrów, pojawi się komunikat ostrzegawczy "Wykonanie niebezpiecznej czynności".

Zerowanie statystyk

W programie Odkurzacz zastosowano statystyki związane z przeprowadzanymi czyszczeniami. Są to m.in. zyski po czyszczeniu, daty wywołanych poleceń (czyszczenie, skanowanie, kopia bezpieczeństwa, aktualizacja), wykresy. Większość zlokalizowana jest w oknie "Statystyki".

Aby wyzerować statystyki, wybierz przycisk "Napraw". Pojawi się komunikat "Naprawa i przywracanie ustawień", w którym należy wybrać polecenie "Zeruj statystyki". Przed bezpośrednim wyzerowaniem, pojawi się komunikat ostrzegawczy "Wykonanie niebezpiecznej czynności".

Zapisanie ustawień

Większość zmienionych ustawień odnosi skutek natychmiastowy. Oznacza to, że możesz modyfikować parametry programu bez zapisywania ich na stałe. Aby ustawienia zostały zapamiętane, wybierz przycisk "Zastosuj". Okno "Ustawienia" zostanie zamknięte.

Jeśli chcesz pozostawić zmienione ustawienia do czasu zakończenia pracy z Odkurzaczem, zamknij okno "Ustawienia" przyciskiem czerwonego iksa w prawym górnym rogu.

Gdzie jeszcze są ustawienia?