Raporty

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Raporty" pozwala przeglądać raporty, tworzone po każdym czyszczeniu. Raporty dają użytkownikowi pełny obraz kiedy czyszczenie zostało wykonane, ile zyskano miejsca i jakie obiekty zostały usunięte z dysku. Więcej informacji o czyszczeniu znajduje się w oknie "Statystyki".

Przygotowanie

W głównym oknie wybierz przycisk "Raporty". Otwarte zostanie okno "Zarządzanie raportami". Lista podzielona jest na kategorie związane z wykonanymi czyszczeniami.

Zaznacz pola wyboru przy nazwach raportów, które chcesz przeglądać. Możesz zmienić wybór za pomocą przycisków całościowego zaznaczania i odznaczania . Następnie wybierz przycisk "Przeglądaj zaznaczony raport".

Raport tworzony jest w formacie HTML co ułatwia jego czytanie przez użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybrany raport spowoduje przejście do jego lokalizacji na dysku.

Czy muszę pamiętać o usuwaniu raportów?

  • Odkurzacz automatycznie zarządza utworzonymi raportami usuwając te, które są przestarzałe. Jeśli od sporządzenia danego raportu minęło więcej niż dwa tygodnie, nastąpi jego usunięcie, ale dopiero wtedy, gdy zakończysz pracę z Odkurzaczem. Do tego czasu przestarzały raport wciąż będzie dostępny.

Jeśli chcesz usunąć wybrany raport, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk "Usuń z dysku".