Statystyki

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Statystyki" pozwala dokładnie zapoznać się z informacjami o uzyskanym miejscu, ilości usuniętych typów obiektów, a także historii czyszczenia. Szczegółowe informacje o przeprowadzonych czyszczeniach, znajdują się w oddzielnym oknie "Raporty".

Przygotowanie

W głównym oknie wybierz przycisk "Statystyki". Otwarte zostanie okno "Statystyki". Znajduje się tu informacja o łącznym zysku miejsca i usuniętych obiektach z dysku. Dodatkowo zawiera graficzny element, którego symbolika służy do określenia na jak wysokim poziomie czyszczenia znajduje się użytkownik Odkurzacza.

Czym jest oznaczenie dużą literą i punktacja?

  • Na podstawie Twojego zysku z czyszczenia, generowany jest poziom i punktacja, który całościowo przedstawiony jest jako graficzny element (poniżej przykładowy poziom i punktacja).

Poziom prezentowany jest od literki "A" do "Z", gdzie "Z" to najwyższy możliwy poziom. Punktacja podana jest pod literką poziomu i jest nieograniczona. Na tej podstawie można szybko ocenić skalę przeprowadzonych przez użytkownika czyszczeń na jego komputerze.

Okno zawiera odwołanie do dwóch kategorii wykresów poprzez przyciski: "Wykres usuniętych typów obiektów" i "Wykres historii uzyskanego miejsca".

Wykresy czyszczenia

Aby sprawdzić, jak prezentuje się rozkład usuwania poszczególnych typów obiektów, wybierz zakładkę "Wykres usuniętych typów obiektów".

Jakie typy obiektów są popularne?

  • W większości przypadków, najczęstrzymi typami obiektów, jakie są usuwane z systemu Windows to obiekty "Internetowe", "Kopii zmian w plikach" oraz "Tymczasowe".

Natomiast w zakładce "Wykres historii uzyskanego miejsca", znajduje się prezentacja zysku z czyszczenia na przełomie 90 dni.

Liczby od "1" do "3" wskazują, w których dniach uzyskano najwięcej miejsca po czyszczeniu, gdzie "1" odpowiada za pierwsze miejsce na podium. Dni, w których nie przeprowadzano czyszczenia lub nie osiągnięto zysku, są wyszarzone.

Słupek zysku miejsca z dnia dzisiejszego, przybiera kolor zielony. Natomiast słupki z pozostałych dni kolor niebieski.

Ile uzyskano miejsca w danym dniu?

  • Najedź kursorem myszki na słupek lub datę, aby zobaczyć ile uzyskano miejsca po czyszczeniu w tym dniu.

Jak usunąć statystyki czyszczenia?

  • Statystyki można wyzerować w oknie "Ustawienia" poprzez przycisk "Napraw", a następnie wybierając z komunikatu polecenie "Zeruj statystyki".