Zarządzanie aktualizacjami składników

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Zarządzaj aktualizacjami składników" pozwala dokonać wyboru, które składniki mogą być aktualizowane. Jest to pomocne w wyjątkowych sytuacjach.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Aktualizacja". Kliknij przycisk "Zarządzaj aktualizacjami składników". Otworzy się okno "Zarządzanie aktualizacjami składników".

Zaznacz lub odznacz pola wyboru przy nazwach składników, których nie chcesz aktualizować. Wszystkie składniki są domyślnie zaznaczone. Składniki odznaczone z aktualizowania stają się wyszarzone.

Kiedy mogę skorzystać z tej funkcji?

  • Wyłączenie aktualizacji któregokolwiek ze składników można zastosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.: podczas problemów z użyciem nowszej wersji Odkurzacza, blokowaniem pobierania instalatora na ograniczonym połączeniu internetowym, itp.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia na stałe, kliknij przycisk "Zastosuj". Okno "Zarządzanie aktualizacjami składników" zostanie zamknięte.