Aktualizacja

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Aktualizacja" umożliwia wywołanie przeprowadzenia aktualizacji bazy sygnatur i programu Odkurzacz, niezależnie od domyślnych ustawień sterujących procesem automatycznego aktualizowania. Odkurzacz domyślnie sam kontroluje ten proces, aby baza sygnatur i program były aktualne.

Uwaga, to jest ważne:

  • Aktualizacja automatyczna zapewnia ciągłość w dostępie do najnowszych wydań programu i bazy sygnatur. Poprawia bezpieczeństwo, stabilność czyszczenia i zwiększa ilość rozpoznawalnych zbędnych obiektów.
  • Wyłączenie aktualizacji może się wiązać ze zmniejszeniem bezpieczeństwa i zaprzestaniu podnoszenia efektywności poprzez wykrywanie nowych zbędnych obiektów systemu Windows i aplikacji.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Aktualizacja". Harmonogram przeprowadzania aktualizacji jest automatyczny. Jeśli chcesz zmienić harmonogram aktualizacji, dokonaj zmian w oknie "Ustawienia" w zakładce "Aktualizacja".

Możesz samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji, lecz nie częściej niż raz dziennie. Jest to podyktowane odciążeniem serwerów aktualizacji programu przed zbędnym odpytywaniem. Aktualizacje wydawane są średnio 1-2x w miesiącu i zbyt częste sprawdzanie dostępności aktualizacji mogłoby doprowadzić do zachwiania równowagi serwerów. Jeśli chcesz dokonać sprawdzenia w danej chwili, kliknij przycisk "Rozpocznij aktualizację".

Odkurzacz jest darmowym programem, a jego serwery aktualizacji są opłacane ze wsparć użytkowników.

W przypadku problemów z połączeniem możesz otrzymać komunikaty w głównym oknie w zakładce "Aktualizacja":

Może to być spowodowane przez następujące problemy:

  • blokowane połączenie przez zaporę systemu Windows,
  • blokowane połączenie przez automatyczną, bezobsługową decyzję programu antywirusowego,
  • blokowane połączenie przez błędną decyzję użytkownika od strony programu antywirusowego,

Może to być spowodowane przez następujące problemy:

  • niestandardowe ustawienia połączenia typu "proxy",
  • błędna konfiguracja serwerów aktualizacji programu Odkurzacz,
  • problem z serwerami aktualizacji programu Odkurzacz spowodowaną pracami konserwacyjnymi.

Instalacja ręczna bazy sygnatur

Jeśli Twój komputer nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci Internet, pobierz plik aktualizacji bazy sygnatur ze strony http://franmo.pl/update/odk_database.exe

Następnie umieść go w folderze ".\..\Odkurzacz\Database\" znajdującym się w lokalizacji z zainstalowanym Odkurzaczem. Uruchom pobrany plik aktualizacji i odczekaj kilka sekund. Aktualizacja zainstaluje się automatycznie w aktualnym katalogu.