Monitor czystości

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Różne etapy czyszczenia w Odkurzaczu mogą być wykonywane w dowolnym momencie. Przykładowo, "Czyszczenie aplikacji" można wykonywać co kilka dni, podczas gdy "Wyszukiwanie zbędnych folderów" wystarczy wykonać raz na 2 tygodnie.

W Odkurzaczu wprowadzono "Centrum akcji", gdzie użytkownik jest informowany o potrzebie wykonania danego etapu czyszczenia. Jednak do tego celu, potrzebne jest codziennie uruchamianie Odkurzacza, aby to sprawdzić.

Odkurzacz zawiera wbudowany "Monitor czystości", który wykonuje powyższe czynności automatycznie przy starcie systemu Windows. Jeśli zachodzi potrzeba wywołania już któregoś z etapu czyszczenia, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Dzięki temu, harmonogram czyszczenia jest zachowany zgodnie z zaleceniami.

Domyślnie Monitor jest włączony.

Jak działa inteligentne przypomnienie o czyszczeniu?

  • Czas jaki został wyliczony do ponownej potrzeby wywołania czyszczenia, będzie zależał od ilości i rozmiaru zbędnych obiektów, które użytkownik usunął podczas ostatniego czyszczenia. Oznacza to, że użytkownikowi nie jest narzucane czyszczenie, jeśli w praktyce zysk z czyszczenia jest znikomy.
  • W zależności od czasu, który upłynął od ostatnio wykonanego etapu czyszczenia, komunikat może przybrać oznaczenia w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym.

Wybierz z okna "Monitora czystości" polecenie "Posprzątajmy", aby przejść do głównego okna programu i wykonać zalecane czynności.

Jeśli jednak chcesz odłożyć czyszczenie na później, wybierz polecenie "Nie mam czasu". Spowoduje to ponowne przypomnienie o zalecanych czynnościach dopiero za 4-tym z rzędu uruchomieniem systemu Windows.

Jeśli zamknę okno bez wyboru polecenia?

  • Zamknięcie okna "Monitora czystości" za pomocą czerwonego "iksa" jest równoznaczne z pominięciem przypomnienia o wykonaniu zalecanych czynności do następnego uruchomienia systemu Windows.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do okna "Ustawienia". Następnie do zakładki "Automat". Włącz opcję "Informuj o potrzebie przeprowadzenia zalecanych akcji przy starcie systemu" oraz w zależności od preferencji określ, które etapy czyszczenia mają być przypominane. Jeśli chcesz być informowany o wszystkich akcjach, nawet tych, które jeszcze nie są zalecane do wykonania, włącz opcję "Pokazuj akcje nie wymagające uwagi". Zapisz ustawienia przyciskiem "Zastosuj".

Monitor domyślnie zostanie uruchomiony 5 minut po starcie systemu Windows. Możesz zmienić to opóźnienie poprzez opcję "Opóźnij uruchomienie przypomnienia od startu systemu (w minutach)".