Ustawienia > Automat

W oknie "Ustawienia" przejdź do zakładki "Automat".

Opcja "Natychmiast rozpocznij czynność z poziomu głównego okna", umożliwia wywoływanie poleceń związanych z czyszczeniem bezpośrednio z głównego okna programu. Wyłączenie opcji spowoduje pierwszeństwo otwarcia okna, w którym to użytkownik samodzielnie wywołuje polecenie związane z rozpoczęciem czyszczenia.

Opcja "Po zakończeniu skanowania, zaznacz zbędne obiekty", automatycznie przygotowuje znalezione zbędne obiekty do dalszych czynności (przeważnie bezpośrednio do usunięcia z dysku). Włączenie opcji spowoduje aktywację wyboru podopcji "Po zakończeniu skanowania, usuń zbędne obiekty".

Opcja "Po zakończeniu skanowania, usuń zbędne obiekty", automatycznie rozpoczyna usunięcie wszystkich znalezionych zbędnych obiektów z dysku (łącznie z tworzeniem kopii bezpieczeństwa). Opcja nie może zostać włączona bez aktywacji nadrzędnej opcji związanej z zaznaczeniem obiektów.

Uwaga, to jest ważne:

  • Włączenie opcji spowoduje wyłączenie opcji "Przywróć okno, jeśli znaleziono obiekty zdatne do usunięcia".

Opcja "Przywróć okno, jeśli znaleziono obiekty zdatne do usunięcia", automatycznie przywraca okno (do widoku, na pierwszy plan), w którym zakończono czyszczenie lub skanowanie i znaleziono zbędne obiekty.

Uwaga, to jest ważne:

  • Włączenie opcji spowoduje wyłączenie opcji "Po zakończeniu skanowania, usuń zbędne obiekty".

Opcja "Przypominaj o potrzebie przeprowadzenia zalecanych akcji przy starcie systemu", uaktywnia "Monitor czystości", który podczas startu systemu Windows sprawdzi, czy jest potrzeba wykonania czyszczenia. Dodatkowo znajdują się tutaj podopcje, służące do określenia, które etapy czyszczenia mogą być przypominane użytkownikowi. Włączenie opcji "Pokazuj akcje nie wymagające uwagi" spowoduje, iż "Monitor czystości" powiadomi użytkownika zawsze, niezależnie od tego, czy dany etap czyszczenia już należy wykonać.

Dodatkowe opcje spokrewnione z automatycznymi zadaniami: