Ustawienia > Komunikaty

W oknie "Ustawienia" przejdź do zakładki "Komunikaty".

Komunikaty pełnią formę dialogu z użytkownikiem. Pozwalają ostrzec lub poinformować użytkownika (także za pomocą kolorystyki), jeśli jego wybór jest nietypowy. Pojawienie się komunikatu jest równoznaczne z wymogiem jego przeczytania i priorytetem wyboru akcji, gdyż blokowany jest pozostały interfejs, nie pozwalając użytkownikowi na dalsze czynności.

Opcja "Pokaż ostrzeżenie przy wykonaniu niebezpiecznej czynności", służy do ostrzegania użytkownika przed zatwierdzeniem czynności, której skutki są niebezpieczne. Komunikat przybiera kolor czerwony.

Opcja "Pokaż ostrzeżenie przy włączonych programach uniemożliwiających czyszczenie", służy do ostrzegania użytkownika przed rozpoczęciem "Czyszczenia aplikacji" o potrzebie zakończenia pracy z uruchomionymi aplikacjami (przeważnie są to przeglądarki internetowe). Komunikat przybiera kolor żółty. W treści komunikatu użytkownik jest informowany, który program jest uruchomiony.

Opcja "Pokaż komunikat przy niedozwolonej czynności", służy do informowania użytkownika, gdy ten próbuje nieprawidłowo wykonać polecenie (np.: operować na pustej liście wyników). Komunikat przybiera kolor pomarańczowy.

Opcja "Pokaż ostrzeżenie przy trwających operacjach dyskowych", jest ostrzeżeniem dla użytkownika, gdy próbuje wywołać więcej niż jedną operację na dysku typu: skanowanie, tworzenie kopii, usuwanie z dysku, przywracanie z kopii. Komunikat przybiera kolor pomarańczowy. Wyłączenie tej opcji pozwala skolejkować wywołane czynności w ten sposób, że każde wywołanie kolejnej operacji zostanie rozpoczęte od razu, a poprzednia operacja będzie oczekiwać na zakończenie następcy.

Aby uniknąć komunikatu o niedozwolonej czynności przy wywołaniu kolejnej operacji, należy wyłączyć opcję "Pokaż komunikat przy niedozwolonej czynności".

Opcja "Pokaż komunikat po zakończeniu detekcji aplikacji do czyszczenia", odnosi się do okna "Czyszczenie aplikacji". Pozwala wyłączyć komunikat, w którym użytkownik ma możliwość przejścia do okna "Zarządzanie czyszczeniem aplikacji" po zakończeniu detekcji aplikacji. Komunikat przybiera kolor niebieski.

Opcja "Pokaż komunikat przed rozpoczęciem przywracania z kopii bezpieczeństwa ", odnosi się do zakładki "Przywracanie" w głównym oknie programu. Pozwala wyłączyć komunikat, w którym użytkownik może zezwolić na rozpoczęcie procesu przywracania obiektów z ostatnio utworzonej kopii bezpieczeństwa. Komunikat przybiera kolor niebieski.

Opcja "Pokaż informację o zyskanym miejscu po usunięciu obiektów z dysku", jest elementem powiadomienia użytkownika o uzyskanym miejscu z danego etapu czyszczenia. Przykładowo w oknie "Czyszczenie aplikacji", na górze pojawi się pasek z rozmiarem usuniętych obiektów z dysku. Pasek dostępny jest także dla okien "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików", tj. wszędzie tam, gdzie czyszczenie zwalnia miejsce na dysku.

Opcja "Pokaż podpowiedzi do przycisków", jest elementem szybkiej pomocy, która przedstawia opis działania dla wybranego przycisku. Podpowiedź pojawi się, gdy użytkownik najedzie kursorem myszki na przycisk. Podpowiedź zostaje ukryta automatycznie po kilku sekundach lub gdy kursor myszki zjedzie z przycisku.

Poniżej pojawiła się podpowiedź "Szukaj frazy w wynikach." do przycisku lornetki.

Dodatkowa pomoc jednym kliknięciem

  • Jeśli chcesz zapoznać się z dokładną pomocą, będąc w dowolnym oknie programu Odkurzacz wciśnij przycisk "F1". Otwarty zostanie podręcznik pomocy użytkownika z konkretnym tematem dla okna w którym się znajdujesz.

Opcja "Stosuj pionowe paski statusów dla ostrzegawczych zdarzeń", jest elementem powiadomienia użytkownika o potrzebie zwrócenia uwagi na daną zakładkę w głównym oknie. Przykładowo po prawej stronie zakładek głównego okna programu pojawi się pionowy pasek z kolorem.