Wyszukiwanie zbędnych plików

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Przeprowadź skanowanie" jest przedostatnim etapem czyszczenia i zalecane do wykonania po etapach z zakładki "Czyszczenie". Umożliwia odnalezienie i usunięcie zbędnych plików zlokalizowanych na całym dysku. Informacja o potrzebie przeprowadzenia tego etapu, jest przedstawiona w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Zalecenia".

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Skanowanie". Kliknij przycisk "Przeprowadź skanowanie". Jeśli ustawiono opcje automatycznych zadań, operacja rozpocznie się natychmiast po kliknięciu. W przeciwnym razie, otworzy się okno "Wyszukiwanie zbędnych plików".

Jak ustalić lokalizacje do przeszukania?

 • Ustawienia dysków i folderów do przeszukania pod kątem zbędnych plików, dokonasz w oknie "Przeszukiwane lokalizacje".
 • Niezależnie od ustawień lokalizacji, możesz wywołać przeskanowanie dysku lub folderu poprzez wybór z menu kontekstowego systemu Windows, polecenia "[ Odkurz tutaj ]". Odkurzacz musi być wtedy zamknięty.

Aby rozpocząć, kliknij "Rozpocznij skanowanie". Zbędne pliki będą pojawiać się na liście wyników łącznie z informacjami o rozmiarze, a także sumaryczny wynik "Możliwe usunięcie".

Znalezionym zbędnym obiektom, Odkurzacz przyporządkowuje typ, dzięki któremu możesz określić do jakiej kategorii należy obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na znalezionym obiekcie, aby otworzyć okno "Informacje dodatkowe o pliku". Znajduje się tu opis przeznaczenia pliku, a także możliwość jego wykluczenia przyciskiem "Wyklucz". Możesz także przejść do lokalizacji pliku, klikając lewym przyciskiem myszki na ścieżce do pliku w polu "Lokalizacja".

W oknie "Wyszukiwanie zbędnych plików", po zakończeniu skanowania, kliknij przycisk "Zaznacz wszystko". Możesz zmienić wybór typów obiektów za pomocą przycisków pojedynczego zaznaczania i odznaczania . W polu "N obiektów" znajduje się informacja o ilości zaznaczonych do usunięcia obiektach. W polu "N obiektów" znajduje się informacja o pominiętych obiektach, które nie zostały rozpoznane.

Możesz zapisać wyniki wyszukiwania w celu ich późniejszego wczytania i usunięcia bez potrzeby przeprowadzania ponownego skanowania. Kliknij przycisk , aby rozwinąć menu, a następnie wybierz polecenie "Zapisz wyniki skanowania". Otwarte zostanie okno "Zapisywanie jako". Podaj nową nazwę pliku i wybierz przycisk "Zapisz". Okno "Zapisywanie jako" zostanie zamknięte. Analogicznie, aby wczytać wyniki, wybierz polecenie "Wczytaj wyniki skanowania". Otwarte zostanie okno "Otwieranie". Wskaż plik z wynikami i wybierz przycisk "Otwórz". Okno "Otwieranie" zostanie zamknięte.

Jak przeszukać wyniki?

 • Aby sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się w wynikach, możesz przeszukać listę. W tym celu kliknij przycisk lornetki lub kliknij na klawiaturze przycisk "F3". Wpisz szukaną frazę w polu edycji. Naciśnij ponownie przycisk lornetki, aby odszukać frazę i kolejno, aby odszukać następne. Jeśli fraza zostanie odnaleziona, odpowiadający wpis na liście zostanie podświetlony. W przeciwnym razie, pole edycji zmieni tło na czerwone.
 • Minimalna długość szukanej frazy to 3 znaki.

Pomijanie obiektów

Zaznacz pola wyboru przy obiektach, które chcesz wykluczyć. Następnie kliknij przycisk . Obiekty zostaną wyrzucone z listy wyników. Nie pojawią się przy kolejnym skanowaniu.

Aby skorzystać z wykluczania zaawansowanego, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na wybrany obiekt. Otwarte zostanie okno "Informacje dodatkowe o pliku". Następnie kliknij przycisk "Wyklucz", aby rozwinąć menu.

Gdzie trafiają wykluczone obiekty?

 • Obiekty, które zostały wykluczone, trafiają na specjalną listę w oknie "Zarządzanie wykluczeniami skanowania". Będą pomijane przy każdym następnym wyszukiwaniu zbędnych plików w sposób automatyczny.
 • Jeśli wykluczysz folder z obiektem, wszystkie znalezione pliki na liście wyników, które pasują do wykluczenia zostaną wyrzucone z listy wyników i trafią na w/w listę w oknie "Zarzadzanie wykluczeniami skanowania".

Jeśli chcesz tylko wyrzucić obiekty z listy wyników, zaznacz pola wyboru, a następnie kliknij przycisk . Obiekty ponownie pojawią się przy kolejnym skanowaniu.

Usuwanie obiektów

Po zaznaczeniu obiektów do usunięcia z dysku, kliknij przycisk "Usuń z dysku". W tym momencie zostanie sporządzona kopia bezpieczeństwa usuwanych obiektów.

Jeśli kopia usuwanych obiektów będzie zajmowała duży rozmiar, co jednocześnie może wpłynąć na czas jej tworzenia, użytkownik otrzyma ostrzegawczy komunikat "Kopia zapasowa dużego rozmiaru":

Jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać tworzenie kopii usuwanym plikom, przed rozpoczęciem procesu kasowania, kliknij przycisk blokady kopii . Otrzymasz komunikat "Wykonanie niebezpiecznej czynności", w którym wybierz "Kontynuuj". Aby odblokować tworzenie kopii, kliknij ponownie przycisk blokady.

Jest to równoważne z przełączaniem opcji "Twórz kopię bezpieczeństwa usuwanych plików z dysku (zalecane)" w oknie "Ustawienia".

Jak ręcznie tworzyć kopię bezpieczeństwa?

 • Jeśli tworzenie kopii bezpieczeństwa jest wyłączone, możesz sporządzać kopię ręcznie wszystkim zbędnym obiektom za pomocą przycisku "Utwórz kopię" lub tylko zaznaczonym obiektom poprzez przycisk .

Kiedy można wyłączyć automatyczną kopię bezpieczeństwa?

 • Wyłączenie tworzenia kopii jest zalecane, gdy rozmiar usuwanych obiektów przekracza kilkaset MB i utworzenie kopii może potrwać zbyt długo. Dotyczy to głównie tworzenia kopii zbędnym folderom po aktualizacji w systemie Windows XP w oknie "Wyszukiwanie zbędnych folderów".

W przypadku, gdy tworzenie kopii bezpieczeństwa zakończy się błędem, usuwanie obiektów zostanie anulowane. Możliwe przyczyny wystąpienia błędu:

 • niewystarczająca ilości wolnego miejsca na dysku,
 • przerwanie tworzenia kopii przez użytkownika,
 • obiekt jest w użyciu (otwarty w innym programie).

Po pomyślnym utworzeniu kopii bezpieczeństwa, nastąpi automatyczne usunięcie zaznaczonych obiektów z dysku.

Zakończenie czyszczenia

Zysk z czyszczenia pojawi się w postaci wysuwającego się u góry okna paska z informacją o uzyskanym miejscu na dysku.

Sumaryczny zysk z czyszczenia pojawi się w głównym oknie Odkurzacza, w zakładce "Skanowanie". Informacja "Twoje całkowite zyskane miejsce" zostanie zaktualizowana o uzyskany wynik.

Czy muszę pamiętać o następnym czyszczeniu?

 • W zależności od rozmiaru usuniętych zbędnych obiektów, Odkurzacz automatycznie dostosuje ilość dni do następnego zalecanego czyszczenia o czym poinformuje przez "Monitor czystości".