Ustawienia > Skanowanie

W oknie "Ustawienia" przejdź do zakładki "Skanowanie".

Opcje "Pomijaj pliki z atrybutem ...", służą do blokowania przedostania się do listy wyników obiektów o określonych atrybutach nadanych przez system Windows lub aplikacje dla polecenia "Wyszukiwanie zbędnych plików".

Czy zostaną odnalezione ukryte pliki i foldery?

  • Odkurzacz automatycznie zeruje atrybuty odnalezionym i przygotowanym do usunięcia z dysku obiektom. Przykładowo aplikacja "Microsoft Word" podczas edycji dokumentu, tworzy ukryty tymczasowy plik, który może pozostać nieusunięty i niezauważalny po zakończeniu pracy z dokumentem.
  • Odkurzacz umożliwia odszukanie i usunięcie takich plików także w ukrytych folderach.

Opcja "Rozpocznij skanowanie przez menu kontekstowe Windows '[ Odkurz tutaj ]'", służy do wywołania polecenia "Wyszukiwanie zbędnych plików" bezpośrednio na wybranym dysku lub folderze z poziomu systemu Windows.

Czy należy określić lokalizacje?

  • Wywołanie skanowania przez menu kontekstowe jest niezależne od ustawień lokalizacji przeznaczonych do skanowania z okna "Przeszukiwane lokalizacje".
  • Odkurzacz musi być zamknięty, aby polecenie z menu kontekstowego wywołało jego uruchomienie i skanowanie.