Czyszczenie

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Czyszczenie" zawiera podstawowe etapy czyszczenia, zalecane do wykonania jako pierwsze. Pozwala na oczyszczenie folderów przechowujących tymczasowe obiekty oraz zbędnych folderów z dysku. Podzielona jest na dwa niezależne etapy, z których każdy przeznaczony jest do czyszczenia innych obiektów na dysku. Informacja o potrzebie przeprowadzenia tego etapu, jest przedstawiona w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Zalecenia".

Etap "Przeprowadź czyszczenie aplikacji"

Ten etap wywołuje "Czyszczenie aplikacji". Umożliwia oczyszczenie konkretnych miejsc na dysku, gdzie przechowywane są zbędne obiekty, uwzględnionych w oknie "Zarządzanie czyszczeniem aplikacji". Takimi miejscami są foldery na tymczasowe dane, kopie zapasowe lub raporty. Pozwala m.in. na opróżnienie kosza na dysku, oczyszczenie przeglądarek internetowych, usunięcie tymczasowych danych powstających z codziennej pracy z systemem lub aplikacjami.

Etap pozwala odzyskać najwięcej wolnego miejsca na dysku i jest zalecany do wykonania w pierwszej kolejności.

Czy muszę pamiętać o następnym czyszczeniu?

  • W zależności od rozmiaru usuniętych zbędnych plików, Odkurzacz automatycznie dostosuje ilość dni do następnego zalecanego czyszczenia o czym poinformuje przez "Monitor czystości".

Etap "Przeprowadź czyszczenie folderów"

Ten etap wywołuje "Wyszukiwanie zbędnych folderów". Umożliwia odnalezienie i usunięcie zbędnych folderów z określonych lokalizacji. Takimi miejscami są foldery przechowujące zainstalowane aplikacje, ich ustawienia oraz aktualizacje systemu Microsoft Windows. Pozwala m.in. na usunięcie kopii zapasowych po przeprowadzonych aktualizacjach, zbędnych wersjach językowych lub pustych folderach pozostawionych po deinstalacji oprogramowania.

Odnalezione zbędne foldery otrzymują szczegółowy opis, aby użytkownik mógł poznać przeznaczenie i typ obiektu. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz obawy co do użyteczności znalezionego zbędnego folderu.

Etap w początkowej fazie pozwala odzyskać sporo miejsca na dysku i jest zalecany do wykonania jako drugi po etapie "Przeprowadź czyszczenie aplikacji".

Czy muszę pamiętać o następnym czyszczeniu?

  • W zależności od rozmiaru usuniętych zbędnych folderów, Odkurzacz automatycznie dostosuje ilość dni do następnego zalecanego czyszczenia o czym poinformuje przez "Monitor czystości".