Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa" pozwala dokonać wyboru kopii, z których mogą być odzyskane usunięte obiekty. Umożliwia podgląd zawartości kopii i zarządza ich składowaniem na dysku.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Przywracanie". Następnie wybierz przycisk "Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa". Otwarte zostanie okno "Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa".

Zaznacz pola wyboru przy nazwach kopii bezpieczeństwa, z których chcesz przywrócić obiekty. Możesz zmienić wybór za pomocą przycisków całościowego zaznaczania i odznaczania . Możesz podejrzeć zawartość obiektów w kopii poprzez poświetlenie wpisu na liście.

Jak przeszukać wyniki?

  • Aby sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się w kopii bezpieczeństwa, możesz przeszukać listę. W tym celu obok przycisku lornetki w polu edycji wpisz szukaną frazę. Naciśnij przycisk lornetki, aby odszukać frazę i kolejno, aby odszukać następne.
  • Jeśli fraza zostanie odnaleziona, odpowiadający wpis na liście zostanie podświetlony. W przeciwnym razie, pole edycji zmieni tło na czerwone.
  • Minimalna długość szukanej frazy to 3 znaki.

Przywracanie obiektów

Jeśli chcesz przywrócić obiekty z wybranej kopii bezpieczeństwa, kliknij przycisk "Rozpocznij przywracanie". Pojawi się okno "Trwa przywracanie obiektów z kopii...".

Jeśli wystąpi problem podczas przywracania.

  • Podczas procesu przywracania usuniętych obiektów do ich oryginalnych lokalizacji może pojawić się problem z dostępem do zapisu. Ma to miejsce wówczas, gdy uruchomiona jest aplikacja, która korzysta z identycznego pliku jak ten, który jest przywracany. Na czas przywracania, należy zakończyć prace z tymi aplikacjami, które uważamy, że mogą blokować przywracanie.

Jak zmniejszyć wymagania przechowywania kopii?

  • Rozmiar kopii bezpieczeństwa można zmniejszyć włączając kompresowanie archiwizowanych plików. Kopie mogą być automatycznie usuwane po pomyślnym przeprowadzeniu procesu przywracania.
  • Opcje te można ustawić w oknie "Ustawienia" w zakładce "Kopie bezpieczeństwa".

Jeśli chcesz usunąć wybraną kopię bezpieczeństwa, zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej kopii. Następnie kliknij przycisk "Usuń z dysku".

Ustawienia procesu przywracania

Dostępne są dodatkowe parametry sterujące procesem przywracania obiektów z kopii. W tym celu kliknij przycisk , aby rozwinąć menu wyboru. Opcje "Przywróć tylko pliki, które nie istnieją lub zostały zmodyfikowane" i "Przywróć do oryginalnej lokalizacji" są domyślnie zaznaczone.

Przywracanie z kopii, a już istniejące pliki na dysku.

  • Wybranie opcji "Przywróć do innej lokalizacji" wiąże się z potencjalnym zdublowaniem nazwy przywracanego pliku i jego nadpisaniem innym plikiem z tej samej kopii. Aby tego uniknąć wybierz opcję "Przywróć do innej lokalizacji (zachowaj nazwy folderów)". Jeśli inna lokalizacja nie zostanie wskazana, pole edycji zmieni tło na czerwone, a użytkownik otrzyma komunikat "Niedozwolona czynność".