Ustawienia > Kopie bezpieczeństwa

W oknie "Ustawienia" przejdź do zakładki "Kopie bezpieczeństwa".

Opcja "Twórz kopię bezpieczeństwa usuwanych plików z dysku (zalecane)", służy do automatycznego stworzenia kopii, która pozwala przywrócić usunięte obiekty do ich oryginalnych lokalizacji w przypadku problemów. Dotyczy wyłącznie funkcji "Wyszukiwanie zbędnych plików".

Opcja "Twórz kopię bezpieczeństwa usuwanych folderów z dysku (zalecane)", służy do automatycznego stworzenia kopii, która pozwala przywrócić usunięte obiekty wraz z folderami do ich oryginalnych lokalizacji w przypadku problemów. Dotyczy wyłącznie funkcji "Wyszukiwanie zbędnych folderów".

Kopie bezpieczeństwa domyślnie tworzone są w lokalizacji z zainstalowanym Odkurzaczem. Możesz zmienić lokalizację na inną w opcji "Folder przechowujący kopie bezpieczeństwa".

Jeśli rozmiar usuwanych obiektów jest duży?

  • Wyłączenie tworzenia kopii jest zalecane, gdy rozmiar usuwanych obiektów przekracza kilkaset MB i utworzenie kopii może potrwać zbyt długo. Dotyczy to głównie tworzenia kopii zbędnym folderom po aktualizacji w systemie Windows XP w oknie "Wyszukiwanie zbędnych folderów".
  • Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem, jeśli miejsce na dysku do utworzenia kopii bezpieczeństwa jest zbyt małe.
  • Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem, jeśli tworzenie kopii bezpieczeństwa zajmie dużo czasu ze względu na rozmiar obiektów:

Uwaga, nie wszędzie kopia jest tworzona!

  • Kopia bezpieczeństwa usuwanych obiektów nie jest tworzona przy poleceniach dla okien "Czyszczenie aplikacji" i "Optymalizacja autostartu". Jeśli na dysku nie ma wystarczającego miejsca do utworzenia kopii bezpieczeństwa, otrzymasz komunikat o błędzie. Proces tworzenia kopii zostanie przerwany.

W oknach "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików" jest możliwe tymczasowe wstrzymanie tworzenia kopii bezpieczeństwa bez potrzeby przechodzenia do okna "Ustawienia". Jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać tworzenie kopii usuwanym obiektom, przed rozpoczęciem kasowania kliknij przycisk blokady kopii . Otrzymasz komunikat "Wykonanie niebezpiecznej czynności", w którym wybierz "Kontynuuj". Aby odblokować tworzenie kopii, kliknij ponownie przycisk blokady.

Opcja "Usuń kopię bezpieczeństwa po pomyślnym przywróceniu obiektów" zapobiega pozostawieniu kopii z obiektami, które pomyślnie zostały przywrócone.

Opcja "Kompresuj kopię zmniejszając jej rozmiar (wydłuży tworzenie kopii)" pozwala redukować wielkość kopii poprzez zastosowanie kompresji. Większość usuwanych obiektów ma cechy plików tekstowych, które mogą być znacznie skompresowane. Tworzenie kopii wydłuży się, jednak różnica w czasie zależy od konfiguracji sprzętowej.

Opcja "Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku dla kopii bezpieczeństwa" weryfikuje, czy na dysku jest wystarczające miejsce na pomieszczenie tworzonej kopii.

Występuje komunikat o niewystarczającym miejscu na dysku?

  • W przypadku tworzenia kopii na udziale sieciowym lub na przenośnych pamięciach (pendrive), może wystąpić komunikat dotyczący zbyt małej ilości wolnego miejsca. Wyłączenie powyższej opcji, może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Jak przywrócić usunięte obiekty?