Automatyczne czyszczenie

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Automatyczne czyszczenie" wywołuje kolejno wszystkie etapy czyszczenia, włącznie z usunięciem znalezionych zbędnych obiektów i optymalizacją autostartu. Może być wywołane przez użytkownika ręcznie w dwóch krokach.

Przeprowadzane jest w następującej kolejności bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika:

Czy mogę wykonywać inne operacje podczas automatycznego czyszczenia?

  • Nie powinno się zakłócać pracy automatu, ponieważ odbywa się on w sposób ukierunkowany na konkretne wywoływanie poleceń.
  • Przerwanie danego etapu czyszczenia przez użytkownika spowoduje natychmiastowe przejście do kolejnego etapu lub zaburzy kolejność działań.

Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia

W głównym oknie wybierz polecenie "Automatyczne czyszczenie". Pojawi się niebieski komunikat z pytaniem "Rozpocząć automatyczne czyszczenie?", w którym należy wcisnąć przycisk "Rozpocznij". Aby anulować, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pokazane pytanie.

Podczas trwającego czyszczenia, kolejne z zakładek będą oznaczane postępem procesu procentowo oraz graficznie.

Czy mogę podglądać wyniki czyszczenia?

  • Podczas trwającego automatycznego czyszczenia, można wchodzić w okna związane z danym etapem czyszczenia, np.: "Wyszukiwanie zbędnych plików", aby zobaczyć jakie obiekty zostały już odnalezione oraz ich rozmiar.
  • Każdy z etapów czyszczenia, mimo iż odbywa się jako jeden ciągły - automatyczny, posiadać będzie oddzielnie swój raport w oknie "Zarządzanie raportami".

Po zakończeniu automatycznego czyszczenia, pojawi się sumaryczny zysk w głównym oknie Odkurzacza. Informacja "Twoje całkowite zyskane miejsce" zostanie zaktualizowana o uzyskany wynik.

Przerwanie automatycznego czyszczenia

Jeśli trwa automatyczne czyszczenie, w głównym oknie wciśnij przycisk "Przerwij". Jeśli nie widzisz tego komunikatu, wystarczy wybrać polecenie "Automatyczne czyszczenie", które przywróci komunikat.

Podczas zatrzymywania kolejnych etapów czyszczenia, pojawi się czerwony komunikat z treścią "Przerywanie automatycznego czyszczenia".