Optymalizacja autostartu

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Przeprowadź optymalizację autostartu" jest dodatkowym etapem czyszczenia, który przeprowadza się w dowolnym momencie. Umożliwia wyłączenie zbędnych obiektów, które uruchamiane są wraz z systemem Windows. Informacja o potrzebie przeprowadzenia tego etapu, jest przedstawiona w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Zalecenia".

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Optymalizacja". Odkurzacz informuje o liczbie zbędnych aplikacji, które można wyłączyć z autostartu (na czerwono), a także liczbie wszystkich innych aplikacji aktualnie startujących z systemem Windows, które Odkurzacz nie uznał za zbędne (na zielono).

Kliknij przycisk "Przeprowadź optymalizację autostartu". Jeśli ustawiono opcje automatycznych zadań, operacja rozpocznie się natychmiast po kliknięciu. W przeciwnym razie, otworzy się okno "Optymalizacja autostartu".

Czy startujace aplikacje na liście pojawią się automatycznie?

 • Lista aplikacji startujących z systemem Windows jest monitorowana przez Odkurzacz przy jego uruchomieniu. Jeśli lista autostartu aplikacji wymaga dodatkowego odświeżenia, kliknij "Sprawdź autostart".
 • Lista jest odświeżana automatycznie po wyłączeniu, włączeniu autostartu lub usunięciu autostartu z dysku.

Autostart aplikacji podzielony jest na kilka kategorii, które informują o miejscu skąd startują:

 • autostart z harmonogramu
 • autostart z rejestru
 • autostart z dysku
 • autostart z konfiguracji systemu
 • autostart z usług systemu

Znalezionym zbędnym autostartom aplikacji, Odkurzacz przyporządkowuje typ, dzięki któremu możesz określić do jakiej kategorii należy obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na znalezionym obiekcie, aby otworzyć okno "Informacje dodatkowe o autostarcie". Znajduje się tu opis przeznaczenia autostartu aplikacji. Możesz także przejść do lokalizacji pliku, klikając lewym przyciskiem myszki na ścieżce do pliku w polu "Lokalizacja".

W oknie "Optymalizacja autostartu", kliknij przycisk "Zaznacz wszystko". Możesz zmienić wybór typów obiektów za pomocą przycisków pojedynczego zaznaczania i odznaczania . W polu "N obiektów" znajduje się informacja o ilości zaznaczonych do optymalizacji obiektach. W polu "N obiektów" znajduje się informacja o pominiętych obiektach, które nie zostały rozpoznane.

Jak przeszukać wyniki?

 • Aby sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się w wynikach, możesz przeszukać listę. W tym celu kliknij przycisk lornetki lub kliknij na klawiaturze przycisk "F3". Wpisz szukaną frazę w polu edycji. Naciśnij ponownie przycisk lornetki, aby odszukać frazę i kolejno, aby odszukać następne. Jeśli fraza zostanie odnaleziona, odpowiadający wpis na liście zostanie podświetlony. W przeciwnym razie, pole edycji zmieni tło na czerwone.
 • Minimalna długość szukanej frazy to 3 znaki.

Wyłączanie autostartu

Aplikacje, które są uruchamiane z systemem, posiadają ikonę świecącej żarówki . Aby wyłączyć autostart aplikacji, po zaznaczeniu obiektów, kliknij przycisk "Wyłącz start". Nastąpi proces wyłączania, po którym aplikacje otrzymają ikonę zgaszonej żarówki . Odwróceniem tego procesu, jest ponowne zaznaczenie i włączenie aplikacji przyciskiem świecącej żarówki.

Czego nie można wyłączać ze startu?

 • Nie należy wyłączać autostartu programów antywirusowych, zabezpieczających lub innych, których Odkurzacz nie uznał za zbędne.

Wyłączenie autostartu można cofnąć?

 • Wyłączanie autostartu jest zalecaną czynnością i w pełni odwracalną. Aplikacje można w każdej chwili ponownie włączyć.
 • Aplikacje z kategorii "Autostarty z usług systemu" mogą dłużej reagować na przełączanie (wyłączenie lub włączenie). Aby sprawdzić stan przełączników, odczekaj chwilę i kliknij przycisk "Sprawdź autostarty", aby odświeżyć listę.

Pomijanie autostartu

Zaznacz pola wyboru przy obiektach, które chcesz wykluczyć. Następnie kliknij przycisk . Obiekty zostaną wyrzucone z listy wyników. Nie pojawią się przy kolejnym skanowaniu.

Aby skorzystać z wykluczania zaawansowanego, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na wybrany obiekt. Otwarte zostanie okno "Informacje dodatkowe o autostarcie". Następnie kliknij przycisk "Wyklucz".

Usuwanie autostartu

Autostart aplikacji może zostać całkowicie usunięty z dysku. W tym celu, po zaznaczeniu obiektów, kliknij przycisk "Usuń z dysku".

Uwaga, to może być niebezpieczne:

 • Usuwanie autostartu jest procesem nieodwracalnym. Kopia bezpieczeństwa nie jest tutaj tworzona.
 • Nie należy usuwać autostartu programów antywirusowych, zabezpieczających lub innych, których Odkurzacz nie uznał za zbędne.
 • Przed usunięciem autostartu aplikacji uznanej za niesklasyfikowaną, otrzymasz dodatkowe ostrzeżenie o nieodwracalnej czynności.

Czy usuwane są programy z dysku?

 • Usuwanie autostartu nie usuwa aplikacji z dysku, lecz konfigurację z systemu Windows odpowiadzialną za start tych aplikacji.

Zakończenie optymalizacji

Status aplikacji uruchamianych z system Windows zostanie zaktualizowany w głównym oknie Odkurzacza, w zakładce "Optymalizacja".

Czy zauważę różnicę od razu?

 • Odkurzacz podczas wyłączania autostartu danej aplikacji zamyka ją. Dzięki temu, użytkownik może poczuć różnicę natychmiast bez potrzeby ponownego uruchamiania komputera. Identyczna sytuacja ma miejsce w odwrotną stronę. Kiedy Odkurzacz włącza autostart danej aplikacji, także ją uruchamia.
 • Ponieważ zbędne autostarty aktywowane są przez zainstalowane aplikacje, Odkurzacz na bieżąco monitoruje stan "Optymalizacji autostartu".