Optymalizacja

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Zakładka "Optymalizacja" zawiera dodatkowy etap czyszczenia, który może być wykonany w dowolnym momencie. Pozwala na zarządzanie startem aplikacji z systemem Windows.

Etap "Przeprowadź optymalizację autostartu"

Ten etap wywołuje "Optymalizację autostartu". Umożliwia wyłączenie zbędnych obiektów, które uruchamiane są wraz z systemem Windows i spowalniają jego pracę poprzez rezydowanie w pamięci i wykorzystywanie mocy procesora. Dodatkowo uruchomione zbędne aplikacje są zamykane, dzięki czemu użytkownik może zauważyć poprawę wydajności bez potrzeby ponownego uruchomienia komputera.

Odnalezione zbędne autostarty otrzymują szczegółowy opis, aby użytkownik mógł poznać przeznaczenie i typ obiektu. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz obawy co do użyteczności znalezionego zbędnego autostartu.


Etap pozwala przyśpieszyć uruchamianie systemu Windows oraz poprawić ogólną pracę na komputerze.

Czy muszę pamiętać o następnej optymalizacji?