Zarządzanie akceptacją typów obiektów

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Zarządzaj akceptacją typów obiektów" pozwala dokonać wyboru typów obiektów, które mogą być akceptowane podczas czyszczenia. Typy obiektów dzielą się na różne kategorie, dzięki czemu możesz szybko określić, które grupy obiektów chcesz akceptować. Jest to pomocne przy wykluczeniu z czyszczenia obiektów np.: przeglądarek internetowych, plików językowych aplikacji. Polecenie odnosi się do "Czyszczenia aplikacji", "Wyszukiwania zbędnych folderów", "Wyszukiwania zbędnych plików" i "Optymalizacji autostartu".

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Skanowanie". Wybierz przycisk "Zarządzaj akceptacją typów obiektów". Otwarte zostanie okno "Zarządzanie akceptacją typów obiektów".

Zaznacz lub odznacz pola wyboru przy nazwach typów, których nie chcesz akceptować. Wszystkie typy obiektów są domyślnie zaznaczone. Typy odznaczone z akceptowania stają się wyszarzone.

Uwaga, to może być niebezpieczne:


Aby zapisać wprowadzone ustawienia na stałe, kliknij przycisk "Zastosuj". Okno "Zarządzanie akceptacją typów obiektów" zostanie zamknięte.

Jak sprawdzić, które typy obiektów są najczęściej usuwane?

  • Przejdź do okna "Statystyki" zawierającego zestawienie w formie wykresów.