Zarządzanie czyszczeniem kont

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Polecenie "Zarządzaj czyszczeniem kont" pozwala dokonać wyboru kont użytkowników systemu Windows, które mogą być czyszczone. Jest to pomocne, gdy z komputera korzysta więcej użytkowników i czyszczenie każdego z kont wymagałoby przelogowania się na to konto.

Przygotowanie

W głównym oknie, przejdź do zakładki "Czyszczenie". Wybierz przycisk "1", aby przewinąć grupę poleceń. Następnie wybierz przycisk "Zarządzaj czyszczeniem kont". Otwarte zostanie okno "Zarządzanie czyszczeniem kont użytkowników".

Dostęp do tego okna możliwy jest także:

Zaznacz lub odznacz pola wyboru przy nazwach kont, które chcesz czyścić. Konto zalogowanego w systemie użytkownika oznaczone jest ikoną . Konto jest domyślnie zaznaczone do czyszczenia. Konta odznaczone z czyszczenia stają się wyszarzone.

Uwaga, to jest ważne:

  • Polecenie "Wyszukiwanie zbędnych plików" nie bierze pod uwagę ustawień tego okna.
  • Konta zabezpieczone przed dostępem, mogą być czyszczone tylko z poziomu kont z uprawnieniami administratora.
  • Jeśli wyłączysz czyszczenie swojego konta, otrzymasz ostrzeżenie o jego pomijaniu w głównym oknie w zakładce "Centrum akcji".

Jak przejść do zawartości konta?

  • Aby przejść do lokalizacji konta w systemie Windows, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na nazwie wybranego konta.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia na stałe, kliknij przycisk "Zastosuj". Okno "Zarządzanie czyszczeniem kont użytkowników" zostanie zamknięte.