Autopoprawka nr1 do Odkurzacz 14.2 - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Autopoprawka nr1 do Odkurzacz 14.2

Wydana została autopoprawka nr1, aktualizująca Odkurzacza do wersji 14.2.1.4528. Poprawka zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana przez Odkurzacz w wersji instalacyjnej 14.2.
W przypadku problemów z aktualizacją przez Odkurzacz, można pobrać ten plik aktualizacji i umieścić go w katalogu z zainstalowanym Odkurzaczem.

Autopoprawka wprowadza następujące zmiany:

  • naprawiono rozmiar i położenie okien, jeśli użytkownik korzysta z dwóch monitorów; okno pojawiało się w połowie jednego ekranu monitora,
  • dodano możliwość zerowania położenia i rozmiaru okien poprzez polecenie "Ustawienia > Napraw > Zeruj położenie i rozmiar okien",
  • dodano komunikat "Kopia bezpieczeństwa nie zostanie utworzona, ponieważ na liście wyników nie ma żadnych znanych zbędnych obiektów" dla polecenia "Utwórz kopię" w oknach "Wyszukiwanie zbędnych plików" i "Wyszukiwanie zbędnych folderów"; jeśli na liście znajdowały się tylko obiekty niesklasyfikowane, polecenie "Utwórz kopię" nie dawało odpowiedzi dla użytkownika,
  • dodano komunikat "Aplikacja Odkurzacz już jest uruchomiona. Można uruchomić tylko jedną wersję w tym samym czasie.", jeśli użytkownik uruchomi więcej niż jedną działającą wersję Odkurzacza.